פרק ה ספר דניאל (א')

פרק ה ספר דניאל ( א ( ספר דניאל מעיד על עצמו שנכתב בזמן גלות בבל . פרק א תוחם את זמנו של הספר מהשנה השלישית למלכות יהויקים מלך יהודה 598 -609 ) לפנה"ס ) עד השנה הראשונה למלכות כורש 529- ?) לפנה"ס ' . ( מנקודת מבטם של החוקרים , בנוי ספר דניאל משני חלקים שנכתבו בשתי תקופות שונות . פרקים א-ו הם החלק הראשון , הקדום יותר , שנכתב כנראה במהל ך המאה השלישית או בתחילת המאה השנייה לפני הספירה . בפרקים אלה הדובר אנונימי , והוא מספר על דניאל ורעיו בגוף שלישי . פרקים ז-יב הם החלק השני , שנכתב סמוך לגזירות אנטיוכוס " ( בשנים 164-167 לפנה"ס , ( והדובר בהם הוא דניאל . אף שמדובר בשתי יחידות מתקופות שונות , שזר אותן עורך הספר זו בזו . פרק ז שייך אמנם ליחידה המאוחרת , אך יש בו מוטיבים מהיחידה הקדומה והוא אף כתוב באותה שפה - ארמית . פרק א , השייך ליחידה הראשונה , משמש הקדמה לספר כולו , והוא כתוב עברית . חלקו הראשון של ספר דניאל אינו שייך לסוגה האפוקליפטית . הוא דומה באופיו למגילת אסתר ולמחזור סיפורי יוסף בספר בראשית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור