פרק ד ספר חנוך - ספר העירים ב '

פרק ד ספר חנוך - ספר העירים ב ' בספר מאורות השמים ובק 3 ד הע ר ם מוזכר חטאם של בני האדם פעמים אחדות . בספר מאורות השמים נקבע שבני האדם יחטאו ועל כן ישובש מהלכם של גרמי השמיים . בספר העירים מצוין חטאם של אדם וחוה ונזכרים חוטאים וצדיקים . אולם אין בספרים אלה ניסיון לברר מהו מקורו של החטא ואף אין בהם ניסיון לברר מהי סיבת הרע בעולם . בפרקים ו-יא בספר העירים ניתנת תשובה לכך : הרוע הוא תולדה של מרד המלאכים . ראשיתו _בשיתוף פעולה אסור בין המלאכים לבני האדם , הן גשמי - זיווג שלא ייעשה בין המלאכים לבנות האדם , הן רוחני - גילוי סודות לבני האדם , סודות המאפשרים להם לעשות מלאכות אסורות . המלאכים שמרדו קרויים עירים . המלה "עירים" היא המקבילה הארמית למלה העברית "מלאכים , " אולם במהל ך השנים נועדה המלה להצביע על קבוצה מסוימת בקרב קהל המלאכים , זו שירדה לארץ ויצרה קשר אסור עם בני האדם . על עירים אלה מספרים פרקים ו-יא ועל שמם נקרא הספר כולו . פרקים אלה חורגים משאר חלקי הספר משום שהדובר בהם אינו חנוך אלא מספר אנונימי . מרד העירים בספר העירים מסופר במהלך עיבודו של סיפור מקראי - סיפור המבול בספר בראשית . ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור