פרק ב ספר חנוך - ספר מאורות השמים

פרק ב ספר חנוך - ספר מאורות השמים הספר הראשון שאדון בו במסגרת העיון בספרות האפו קליפטית הקדומה קרוי ספר מאותת השמ ס והוא כולל מדע קדום . הספר הוא חל ק מחטיבה גדולה יותר , המכונה חנוך א או חנוך האתיופי * , והכוללת חמישה ספרים : ספר העירים , ספר המשלים , ספר מאורות השמים , ספר החלומות ?] איגרת חנוך . השם חנוך א בא להבחין בין חטיבה זו ובין ספר אחר , המכונה חנוך ב . השם _jim האתיופי מעיד שהקורפוס לא השתמר בשפתו המקורית אלא באתיופית , געז , השפה השמית שהיתה שפת הדיבור באתיופיה במאות הראשונות לספירה ושימשה אחר כך לשון הספרות באתיופיה . למרבה המזל , התגלו בין הכתבים שנחשפו במערות קומראן פראגמנטים של כל ספרי חנוך א , למעט אלה של 730 המשלים . הפראגמנטים מלמדים ששפתו המקורית של הקורפוס היתה ארמית . בחינה פליאוגרפיה ' קבעה שהקטעים הכוללים את ספד מאורות השמים וספד העירים נכתבו בראשית המאה השנייה לפני הספירה . מכיוון שניתן לשער שקטעים אלה לא היו העותקים הראשונים של הספרים , אפשר שזמן חיבורם של קפד מא 7 ד 777 השמים ושל קפד העירים היה קדום עוד יותר - סוף המאה השלישית לפני הספירה . שני הספרים הללו הם ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור