גן־הילדים העברי הראשון, ראשון לציון, תרנ"ח ?.(1898)? "בנוגע להפצת שפתנו בקרב עמנו נוכל לאמר בלי הגזמה, כי גן־ילדים עברי אחד פועל יותר מהרבה בתי ספר?,"? כתב דוד ילין.