15. חינוך ותרבות ביישוב החדש: מצביון מסורתי־חרדי ללאומיות עברית ארץ־ישראלית