הנסיונות להקמת נציגות כלל-ארצית

הנסיונות להקמת נציגות כלל-ארצית הפעילות הציונית בארץ פעילותם של "חונכי ציון" כארץ התמקדה בתחום ההתיישבותי והחינוכי תרכותי . הניסיון שנעשה באפריל 1894 לקיים בזכרון יעקב ועידה של כל "חובבי ציון" בארץ , ביזמתו של ד"ר הלל יפה , שבה השתתפו נציגי הוועד הפועל של "חובבי ציון" ואנשי המושבות יחד עם פקידי הברון וכי"ח , לא עלה יפה — בעיקר בגלל האיסור שאסר הברון על פקידיו להשתתף בוועדות שנבחרו . בעקבות הקונגרס הציוני הראשון הוקמו בארץ אגודות ציוניות של "שוקלי שקל , " הראשונה שבהן — "אגודת ציון" — נוסדה ברחובות בנובמבר . 1901 ב 1904 נתפקדו בארץ כ 3 , 000 שוקלי שקל . במארס 1902 התכנסו האגודות הציונית לכינוס יסוד של "ועד האגודות הציוניות בארץ ישראל . " אספת ועדי האגודות הציוניות פרסמה "זכרון דברים , " שקבע את חובות הציונים בארץ , ובחרה ועד ראשי ומזכירות . אך ההסתדרות הציונית לא הכירה בארגון כבפדראציה ציונית , והוועד הפועל הציוני בווינה , שדן בבקשתו של הארגון הארץ ישראלי להיות מוכר כפדראציה ציונית , פסל אותה פסילה מוחלטת , בהסבירו כי מטעמים מדיניים אין אנו סבורים כי רצוי שבארץ ישראל במיוחד יקום איגוד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור