ממשטר חסות ( האפוטרופסות) 1900-1882 לניהול עצמי

ממשטר חסות ( האפוטרופסות ) 1900-1882 לניהול עצמי מגגנון האפוטרופ סות משטר הפקידות הריכוזי ושיטות הניהול שהשליט הברון רוטשילד על המושבות שהיו תחת חסותו עוצבו בהשראת גישתו הפילאנטרופית אבהית כלפי המתיישבים . אף שרובם הין ,, בעק 1 י בתים" בארצות מוצאם , ראה בהם מתיישבים חסרי ניסיון וחסרי אתוס של עבודת אדמה , הדורשת מסורת ארוכת שנים ומשמעת פנימית . הוא ראה עצמו כמי שחייב ללמדם "לחיות באיכרים בכל העולם כולו , המשליכים יהבם רק על פרי עמלם . " לא אחת התבטא בחריפות נגד "אופיים הרע מיסודו , " לדעתו , וחשש מפני הנטייה למסחר המושרשת בהם . בעבודת אדמה מאורגנת ראה , כדרך הפילאנטרופים , אמצעי ל"תיקון מידות , " ולא היתה בו אהדה לנטייתם לכונן במושבות חיי קהילה "דמוקראטיים . " מתוך רגשי עליונות והרגשת שליחות תבע הברון מן המתיישבים צייתנות ואסירות תודה וביקש לעצב כל פרט ופרט של אורחות חייהם בכל התחומים . למשטר החסות שהשליט הברון היו צדדים חיוביים רבים , שכן רק אמצעיו הכספיים הבלתי מוגבלים יכלו להבטיח לאיכרים רמת חיים גבוהה , מערכת שירותים קהילתיים מפותחת , בסביבה שלא יכלה לספק מינימום של שירותים וביטחו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור