מושבות "חובבי ציון" ה" עצמאיות" ומושבות יק"א בשנים 1914-1890

מושבות "חובבי ציון" ה" עצמאיות" ומושבות יק"א בשנים 1914-1890 " המושבות ה עצמאיות" גל העלייה של השנים " ) 1891-1890 עליית טיומקין , ( " בולמוס רכישת הקרקעות והלגאליזאציה של "חברת התמיכה" של "חובבי ציון" בפברואר 1890 הביאו לנסיונות מחודשים של התיישבות מטעם אגודות "חובבי ציון . " בתקופה שבין 1890 ל 1899 הוקמו תשע מושבות . בשתי שנות הגאות הוקמו ארבע מושבות , שאמורות היו להיות שונות באופיין מ"מושבות החסות" של הברון בשיטת ניהולן אך רומות בדפוסי המשק החקלאי שלהן ( משק הון מונוקולטורי , כלומר מבוסס על גידול אחד ויחיד , ( בהנחה שמטעי כרמים יאפשרו למושבות "חובבי ציון" להישאר בלתי תלויות מבחינה כלכלית . רחובות הוקמה באוגוסט 1980 על אדמות דוךאן , שנקנו בידי יהושע חנקין על ידי שליחי אגודת " מנוחה ונחלה . " במקום התיישבו עולים "יחידים , " ואילו רוב רוכשי הקרקע נשארו בוורשה ומינו על נחלאותיהם פקידים , שהעסיקו פועלים שכירים . חדרה הוקמה אף היא על קרקע שנרכשה בידי חנקין מאדמות חוךךה ( כ 30 , 000 דונם ) בשביל שלוש אגודות מרוסיה ו"אגודת היחידים" מאוקראינה . רחובות וחדרה היו מושבות "עצמאיות" במובן הארגו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור