11. היישוב החדש (1917-1882): המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד