התפתחות היישוב הישן מקבוצות עילית

התפתחות היישוב הישן מקבוצות עילית עדה נבחרת היישוב הישן התפתח מקבוצות עילית שראו עצמן בעלות שליחות רוחנית , ולפיכך היה היישוב מעצם טיבו בעל מודעות דתית רעיונית עמוקה ביותר . גם הספרדים וגם האשכנזים ראו עצמם , אם כי בהבדל מסוים , עדה נבחרת של תלמידי חכמים שתורתם אומנותם . במציאות הלכו אמנם הדברים ונתרחקו מן הציפיות האידיאליות , אולם הלמדנות היתה ונשארה היסוד המרכזי בהוויה ובהתנהגות החברתית . חכמי הספרדים עסקו בלימוד ההלכה והקבלה בישיבות אשר באופיין ובשיטתן היו המשך ישיר לישיבות מהמאות הקודמות . רוב הלומדים כישיבות הללו , שהיו מוגבלות למספר קטן של חכמים , היו תלמידי חכמים מובהקים שנתאגדו סביב הקדשה או תרומה של נדבן , וחלקם אף עלו בגיל מבוגר מהקהילות הספרדיות שבתפוצות ונתיישבו באחת מערי הקודש . עם הבולטים שבחכמי הספרדים שהמשיכו את היצירה הרוחנית בשלהי המאה השמונה עשרה נמנו ; רי יום טוב אלגזי , ( 1802-1727 ) בנו של ) , ישראל יעקב אלגזי , מגדולי הפוסקים והמקובלים בדורו , היה ראש רבני ירושלים משנת . 1776 פסקיו כונסו בספר "שמחת יום טוב 01 . " משה יוסף מרדכי מיוחס , ( 1805-1738 ) אסף את שו"ת ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור