בניין בית־החולים "שערי צדק" על דרך יפו בירושלים, שהקמתו נשלמה בשנת ?'1901? בשלהי המאה התשע־עשרה ובראשית המאה העשרים הוכרע כיוון התפתרוותו החברתית־דמוגראפית של היישוב הישן, ומרכז הכובד עבר אל העיר החדשה שמחוץ לחומות.