בית הכנסת החסידי "תפארת ישראל?,"? שנחנך ב־?.1872? נקרא גם "ניסן ב"ק?,"? על שם אחד מחשובי הפעילים בעדה החסידית בירושלים, בנו של רי ישראל ב"ק, ראשון המדפיסים בצפת ובירושלים.