העלייה לארץ־ישראל עד שלהי המאה התשע־עשרה: אופיה ומגמותיה

העלייה לארץ ישראל עד שלהי המאה התשע עשרה : אופיה ומגמותיה תמורות המאה התשע עשרה בהיסטוריוגראפיה של היישוב מכונה בדרך כלל היישוב היהודי שצמח והתפתח בארץ ישראל משלהי המאה השמונה עשרה בשם "היישוב הישן . " בראשית המאה העשרים היו פני החברה היהודית בערי ארץ ישראל שונים בתכלית מפניה בראשית התקופה , והשוני הרב מקורו בתמורות המפליגות שחלו בפזורה היהודית ובארץ ישראל במרוצת המאה התשע עשרה . אמנם לגבי כמה מן התהליכים ההיסטוריים , הפוליטיים והכלכליים היה היישוב הישן שולי לחלוטין , ואילו תהליכים אחרים לא נגעו בו כלל — אך בסופו של דבר היתה צמיחתו והתגבשותו של היישוב הישן תוצאה של תמורות המאה התשע עשרה . טייח הגידול הדמוגראפי  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור