מפה לשבת, מעשה ידי חנה רבקה סרמן, ירושלים ?.(1876)? המפה מוקדשת לרי עקיבא להרן, ראש הפקידים והאמרכלים באמסטרדם בשנים ?.1876-1861?