למעלה. מפה צרפתית של ארץ־ישראל ?.(1778)? הנוכחות הצרפתית בשלהי המאה השמונה־עשרה קדמה לחדירה האירופית הגדולה שהתרחשה בעשרות השנים הבאות.