ההתכנסות בהר הבית לפני התהלוכה הגדולה לנבי מוסא, צילום משנת ?.1910?