משמאל י עקילה אגא, מנהיג בדווי שנוסעים אירופים תיארו אותו בדמות "פרא אציל נהדר?,"? ציור משנת ?.1848?