1. החברה הערבית בארץ־ישראל, הרכבה וארגונה: המסגרת ההיסטורית וקווי היסוד