חלק ב יישוב וחברה

חלק יישוב וחברה ישראל ברטל ו דן גלעדי עאדל מנאע יעקב שביט  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור