כנסיית הגואל הלותראנית הוקמה על חורבות המוריסתאן. הכנסייה נחנכה בטקס רב רושם באוקטובר ?,1898? בעת ביקורם של הקיסר וילהלס השני ורעייתו הקיסרית אוגוסטה ויקטוריה.