הפאטריארכאט הלאטיני חודש על־ידי הוותיקן בשנת ?.1846? בנייניו הוקמו בשנים ?1864-1859? ברובע הנוצרי בסגנון איטלקי ; "קלויסטר?,"? גינה פנימית מוקפת סטווים ומגדל.