רמלה ולוד בראשית המאה. ב־1871 שיקמו היוונים־אורתודוקסים בלוד את כנסיית סט. גיורגי. ברמלה היו ארבעה מסגדים ושלושה מנזרים, והמבנה הבולט היה המגדל הלבן שמחוץ לעיר.