אוכלוסיית העדות הנוצריות בירושלים במאה התשע-עשרה (עד ?(1880? (אומדנות משוערים)