למטה מימין: בית־היתומים הסורי, תצלום משנת ?.1900? י"ל ?, n? <• החל בבנייתו ב־?,1860? והוא נועד לקליטת יתומים נוצריים פליטי הטבח בלבנון. שטחו היה בתחילה כמאה דונם ונבנו בו גם בתי־מלאכה ובית־חרושת לרעפים.