למעלה מימין: בית־החולים הגרמני ברחוב הנביאים נחנך ביולי 1894 לפי תכנונו של קונרד שיק. בקומתו העליונה קפלה ומגדל פעמונים.