נובה ירוזלים ?")?ירושלים החדשה?,("? צילום אוויר משנת ?.1917? בבניית מכלול המבנים הוחל בשנת ?,1859? על מגרש ששטחי כ־50 דונם. הבתים שהקיפו את המגרש שימשו קירות מגן. הבניין המרכזי הוא בית המשלחת הרוסית, ולצדו כנסיית השילוש הקדוש, האכסניות לנשים ולגברים ובית־החולים.