באר־שבע,עיירת מחוז שהוקמה לשמש מרכז מנהלי ויושבה בבדווים.