נסיגתו של צבא מובס. טור של צבא תורכי עובר ברחובות ירושלים, צילום משנת ?.1917? "החייל התורכי מסוגל היה למסעות ארוכים ויכול לוותר על הרבה מהכבודה הדרושה לגייסות אירופיים, וכן הצטיין במלחמת הגנה?,"? כתב פילדמארשל א"פ ויוול.