החלוקה המנהלית של ארץ־ישראל העותימאנית בסוף המאה התשע־עשרה.