חלק א השלטון העותימאני קורות הארץ ודמותה

חלק השלטון העותימאני קורות הארץ ודמותה שמואל אביצור יהושע בן אריה אלכס כרמל דוד קושניר יעקב שביט  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

כתר הוצאה לאור