קונטרס סד — משרתי סילוק

5 ביין—משולים ] כך נמשלו הסופרים המלמדים תורה . המשלת המקרא ליין וחלב אתה מוצא בסדר אליהו זוטא פי"ג ( עמ' 195 ) : "יסתכל אדם בעצמו וידע שדברי תורה נמשלין ביין ובחלב שנאמר חכלילי עיניים מיין ולבן שנים מחלב ( בר' מט, יב ) " . והשווה תרגום יונתן ליש' נה, א, וראב"ע לכתוב זה, ולשה"ש ב, ד ( הפעם השלישית ) . המשלה למים יין וחלב ראה בבלי, תענית ז ע"א . ועוד רבים המדרשים הממשילים תורה ליין לבד או לחלב לבד ( בראשית רבה צח, י ) . והשווה ספורנו לשה"ש ה, א : "שתיתי ייני עם חלבי — מלמדי תינוקות עם תינוקות של בית רבן" . 6 צמאים מרווים ] מלמדים תורה המשולה במים, כדרשת הכתוב ( יש' נה, א ) : "הוי כל צמא לכו למים [ . . . ] ובלא מחיר יין וחלב" — מתקשר אפוא גם לשורה הקודמת . 7 ונמהרים מחווים ] הם מחווים ומורים את הנמהרים והפוחזים ללמוד ולדעת, על דרך הכתוב "ולבב נמהרים יבין לדעת ולשון עלגים תמהר לדבר צחות" ( יש' לב, ד ) . 8 — 9 טעמים—ותלמידים ] ספרי אמ"ת מלמדים טעמים את הסופרים של כל דור ואת תלמידיהם . 10 מזהב חמודים ] השווה "הנחמדים מזהב" ( תה' יט, יא ) וראה קונטרס יא, נוסח א', שו' 7 : "כזהב חמודות" . 15 ה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית