קונטרס נח — מארכה לפני זרקה

שיתברר גם מהמשך הנוסח ( שו' 31 "יורדים" ) , המירכא . על גישות שונות בתפישׂת המירכא ראה בהרחבה דותן, דקה"ט, עמ' 198 . 7 שבעה ] אין המקורות חלוקים לגבי ז' חריגים אלו . נוסח ב' יש בידו מסורת שונה — ט"ו חריגים, ובפרטם אינו מונה אלא י"ב : חמישה מרשימתנו ( פסוקים א - ב - ג - ד - ו ) ושבעה נוספים . וראה בפירוש לנוסח ב' . 16 ושופר ] בכל אלה לא יבוא שופר אלא תמורתו מירכא, אף על פי כן הזכיר את השופר כאן ( וכן לעיל שו' 2 ) שכן הוא היסוד . ופסקה וגיעיה ] הכוונה פסק א ו געיה, שכן כל אחד מהם לעצמו דיו להפוך מונח למירכא . מקראות 5 כמו וט 1 וט 3 במ 5 ק 2 ♦ וב י֙ ום ל 1 ל 3 כ 27 ל 5 כ 10 כ 12 וט 3 ♦ שמחת כ֥ ם ל 3 כ 27 ל 5 כ 10 וט 3 , שִׂמְחַ תְ֥ׄ ל 1 ♦ וֽ במועדיכ ם֮ ל 1 ל 3 כ 27 כ 10 וט 3 ס ♦ והש ב֙ יע—האש ה֮ ] # כ 12 ♦ והש ב֙ יע ל 1 ל 3 ל 5 וט 1 וט 3 ♦ ה כ֥ הן ל 1 ל 3 כ 27 ל 5 וט 3 ♦ אֶֽ ת ל 3 ל 5 ♦ האש ה֮ ל 1 ל 3 ל 5 וט 1 וט 3 במ 5 , הַֽ אש ה֮ כ 10 6 וככלות— הַֽ נמצאי ם֮ ] # כ 12 וט 3 ♦ כל ] # וט 1 ♦ כל זאת ] אלה ל 1 ♦ יצ א֙ ו ל 1 ל 3 ל 5 וט 1 ♦ ישר א֥ ל ל 1 ל 3 ל 5 ס ♦ הַֽ נמצאי ם֮ ] # ל 1 , הַֽ נמצ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית