קונטרס נו — שישלה ומארכה

11 משלושה עשר פסוקים ] ובפרטם אין אתה מוצא בנוסח זה אלא שנים עשר . אך ראה נוסח ב' ונוסח ג', שבהם פורטו כל הי"ג . הפריט החסר כאן הוא : " יֵ֧ רַע לָ֛ נוּ" ( שמ"ב כ, ו ) . וראה דקה"ט, עמ' 178 ב . מחלפים – זה ] חולקים על כלל הצורות התקינות ושונים מן האמור בַכלל . הצד השווה שבהם הוא שיש בהם דרגא אף על פי שאין בין ההטעמות שלושה מלכים ( אך ראויה בהם געיה, ראה על כך שם, עמ' 183 — 184 ) . 6 — 8 ובני—בריעה # פמ 1 6 ימ נ֧ ה ל 1 במ 5 א ♦ וְיִשְׁ וָ֛ ה ל 1 , וישוה במ 5 א 8 ומיכ א֧ ל ל 1 א , מיכאל וט 1 ♦ וְיִשְׁ פָּ֛ ה ] ל 1 : וישפא וט 1 , וישמא במ 5 , וישיח ר ♦ ויוחא—בריעה ] אבל הידוע מן הפסו קׄ ה גׄ הוא הפסוק הראשון ש [ כׄ ] למעלה א 9 — 10 ושאר—ותיברה 2 ] # במ 5 9 ושאר ] אבל שאר א ♦ על זה ] עליה ר , + הסימן א 10 אם ] + יהיה פמ 1 ♦ אם—ותיברה 1 ] אם יהיו ביניהם גׄ מלכים או יותר הוא שלשלת א ♦ בשלוש ל 7 ♦ יָתֵר ל 1 , יתר ע 2 , יותר וט 1 , יתיר פמ 1 ♦ ותיברה 1 ] ותברא וט 1 פמ 1 , # ל 7 ♦ ואם—ותיברה 2 ] # ע 2 ♦ בשני ] ב בׄ פמ 1 ♦ מלכים ] + או פחות ר ♦ מארכה ] במארכה ל 7 , במארכא וט 1 ♦ ותיברה 2 ] ותברא ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית