קונטרס נה — מלכים ומשרתים

10 ארבעה— [ כמכים ] ] כך נראה לי להשלים — כְּמָכִים, והכוונה ארבעה טעמים כתובים וחתומים כשפלים מתחת לתיבה . והם עשויים להיות : סילוק, אתנח, טפחא, תביר . ואם סילוק אינו עמהם ( ראה על כך בקונטרס נד, בפירוש לשו' 17 ) יש למנות כאן מונח לגרמיה, שטעמו ( מונח ) כתוב מתחת לתיבה . 11 וארבעה—נדכים ] ארבעה טעמים נשברים ויוצאים מן החשבון של שמונת הטעמים דלעיל, והכוונה כנראה לחליפי טעמים הבאים במקומם בתנאים מסוימים . הם עשויים להיות : זקף גדול, יתיב, גרשיים, פזר גדול ( קרני פרה ) , היוצאים מן זקף קטן, פשטא, גרש, פזר ( קטן ) . 12 כטעמי—מכים ] דימוי של הטעמים לנגינת כלי זמר . במנים ] בְּמִנִּים — כלי נגינה יחידאי במקרא ( תה' קנ, ד ) . מכים ] מַכִּים . כאן מוסב על נגינה בכלי זמר, ומצאנו לשון הכאה בחליל ( משנה, ביכורים ג, ג ) . 13 אׄ —נסיכים ] ארבעה אלה, שיצאו מן החשבון, שווים "אחד באחד" למקביליהם שמונת הטעמים ( שמעל לתיבה ) . כאן הם קרויים "נסיכים" ולמעלה ( שו' 6 ) "מלכים", או אפשר "נסיכים" כינוי מיוחד לארבעת הטעמים שיצאו מן החשבון . 14 וארבעה הממטמטים ] מלשון מַטָּה, כלומר ארבעת הטעמים שמתחת לשורה ( ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית