קונטרס נד — הטעמים וחלוקותיהם

5 כשרי—המוגברים ] כמאורות השמים הרבים . השווה הדימוי בקונטרס נב, נוסח א' ( שו' 3 ) , "כמאורות מקוימים" . — "המוגברים" לשון ריבוי . 6 מוחלקים ] הטעמים מחולקים לקבוצות, והכוונה כנראה לטעמי כ"א וטעמי אמ"ת . מוגבלים ונפרדים ] מעורבים זה בזה ונפרדים זה מזה, כלומר יש סימני טעמים מעורבים ומשותפים לשתי הקבוצות ( סילוק, אתנח, רביע, פזר וכיו"ב ) , ויש נפרדים ומיוחדים לכל קבוצה ( כגון סגול, זקף, פשטא, תביר וגרש לכ"א ספרים, וכגון עולה ויורד ורביע מוגרש לאמ"ת ) . "מוגבלים" = מעורבים, וכן להלן שו' 12 , 26 . 7 ונשמרים—וסופרים ] הטעמים שמורים בידינו ומסורים מפי מבינים וסופרים . הרי זה מאמר מקביל לאמוּר בקונטרס נב, נוסח א', "בפי נבונים וחכמים" ( שו' 6 ) , "מפי סופרים וחכמים" ( שו' 80 ) . והדברים אמורים כנגד דעת הקראים, שלשיטתם סימני הטעמים הלכה למשה מסיני ( ראה דותן, בן-אשר, עמ' 49 ) . 8 והטעם—משרת ] מכאן ואילך ( עד שו' 11 ) נראה שהוא דן במקום הנגינה בתיבה ( בניגוד אל "מעולה" להלן ) , וכה דבריו : מקום הטעם בתיבה יש שהוא מצוין על ידי משרת, אך כניגוד להמשך "מעולה" אולי "משרת" כאן הוא כינוי לטעם הנחות המס...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית