קונטרס נג — שמות הטעמים

שמות הטעמים 565 מבוא לנוסח א' זאת אחת הרשימות הקדומות של שמות הטעמים, ועברו עליה גלגולים לא מעטים . כבר התבוננות בכותרתה בכתבי היד השונים מגלה שינויים שחלו ברשימה . הכותרת המוזרה שבכתבי היד ל 3 ל 7 "אלין שמות שנים עשר שם הטעמים" משקפת את המצב הקדום והיא בחינת lectio difficilior . תחילה הייתה כנראה כותרת הרשימה "אלין שמות שנים עשר" ( בתוספת תיבת "הטעמים" או בלעדיה ) ונמנו בה שנים עשר הטעמים המפסיקים, והוא המניין הקדום של הטעמים הנמסר במסורות שונות ( ראה קונטרס נב, נוסח א' ) . בגלגולי ההעתקה נוספו גם המשרתים ואולי גם שמות נרדפים לאחדים מן הטעמים ( אם אכן אלה הם שמות נרדפים — ראה בפירוש ) , ומספר השמות חרג מן המספר המקורי, ואז נוספה כאן הכותרת הסתמית "שם הטעמים", המרמזת לכך שיש כאן רשימה של שמות בלא מניין נקוב . זהו הנוסח ששימש עילה לתיקון המשתקף בכ"י ל 1 "אלין שמות שנים ועשרים הטעמים", שהוא אכן מניין השמות שברשימה . מספר זה שוֹנֶה מכל מספר ידוע של הטעמים, ולכן נמצאת בכ"י וט 1 גרסה אחרת "אלה שמות שנים עשר טעמים", גרסה המתעלמת ממספר השמות שהצטברו ברשימה למעשה, אבל נאמנת למניין המקובל, ואיל...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית