קונטרס נב — שער הטעמים

49 אתנחה ] כבר הובא כטעם השישי ( שו' 27 ) , וחזר והביאוֹכאן כהווייתו של כל הבית בחרוזיו בנוסח א' ( שו' 8 — 11 ) . 50 הסלֽ וק ] הוא מובא כאחד הטעמים, שלא כמו כל הנוסחים האחרים ( ראה נוסח א', הפירוש לשו' 11 ) . 54 סימנם ] ראשי התיבות של שמות שנים עשר הטעמים כסדר שנמנו בו כאן . הטעם הרביעי מיוצג באות יו"ד — "יתיב" ( ולא פשטא ) . 558 קונטרס נב במהרה בא לשיחה וסמוך לה אתנחה שנים עשר הוא ה ס לֽ וק אשר בו ענין מחברו חלוק מוכיח כנר דלוק שזה סוף הפיסוק . סימנם פת"ט יז"א זל"ר תט"ס אלו הן הטעמים שנים עשר בדעת וחכמה ומוסר מלאים בלי מחסור כל אחד בעצמו כמלך או שר זה עם זה נאסר והם יסודות הבנין והם פוסקי הענין והם ראשית כל קנין לחכם ונביא ומלך ודיין שבהם יתבאר ענינו וצחות לשונו ומתק הגיונו וניבו לכל יערב ויהיה עליהם כמו רב ושמונה משרתים לטעמים חרותים הראשון אז ל֙ ה לעולם עולה 50 55 60 65 70 75 שלשלה ] שמו הנרדף של דרגה . במהדורה ( עמ' 73 ) סומן בו הטעם שלשלת ( בשי"ן השנייה ! ) , וספק אם ראוי הדבר, שכן הטעם המפסיק שלשלת אינו נמנה ברשימת מחת"ג, כשם שלא נמנה בה המשרת מירכא כפולה . בכ"י מחת"ג, אלעזאני לא...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית