קונטרס נא — סדר המדובר

516 קונטרס נא העשוי להיות הגדרה קולעת ל"מקור", בייחוד למקור המוחלט, שאין צורתו היסודית משתנה, בניגוד לפועל מחד ובניגוד לשם מאידך, שאף הוא משנה מין ומספר . כנגד ( v ) "התמורות", שנתפרש בנוסח א' על כינויי הגוף, יש בנוסח ב' שוב ציטוט מן המקרא — רשימה גנאלוגית של שמות פרטיים : "ושת אנוש קינן" ( גרסת רש"י : "בני אדם שת ובני שת אנוש" ) . והיא לשון קצרה, שאין השמות נאמרים בה כדיוק כוונתם, אלא הם רומזים אל השמות המכוונים באמת ובאים תמורתם . ובכן, מעין "תמורת השם" . נותרו בנוסח ב' ( iii ) "ועל הכל" ו- ( iv ) "ומינים ומינים" כנגד "והקהל והמילות", בנוסח א' שמשמעם שֵׁם המספר והפעלים, אך בנוסח זה ( ב' ) הם סתומים . בדוחק אפשר לקשר "על הכל" עם שם מספר כולל, מעין "על הכלל", ובדוחק גדול יותר אפשר לקשרו עם הפועל כשיבוש העתקה במקום "על הפעל" ( או שמא מסתתרת כאן הערבית "כִּלַם" [ ריבוי מן "כַּלִמַה" = מילה, פועַל ] ) . גם "ומינים ומינים" אפשר בדוחק רב לקשרו עם ריבוי צורות הנטייה של הפועל ( לרס"ג יש לכל פועל 19,169 צורות נטייה . ראה דותן, אור ראשון, עמ' 392 — 393 ) . ומכל מקום שני הפריטים "ועל הכל" ו"מיני...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית