קונטרס נ — ניקוד נדיר בפתח

הפ י ר ו ש 1 הלין—פִּעַל ] תיבות ממשקל זה של בניין פיעל, שהפתח היה עשוי להפוך בהן לקמץ בהפסק, אך לא הפך . 2 אבַד, שׁבַר ] צורות פועַל הבאות להדגים את הפיעל שבפתח שלא יהפוך לקמץ בהפסק . — שני הפעלים אף נקרים יחד באותו פסוק ( איכה ב, ט ) . — התיבה השנייה מצויה פעם אחת בסוף פסוק בצירי — שִׁבֵּר ( שמ' ט, כה ) . דבַרתי, שׂבַרתי ] אלה הנזכרים כאן, כלומר, צורות פיעל עבר בגוף ראשון יחיד, עליהן יחול הכלל והן בפתח . 3 כלהון פתח ] כל אלה לעולם בפתח, אפילו בהפסק . בגופים אחרים של פיעל עבר ( כגוף שני זכר ונקבה וכגוף ראשון רבים ) אין הוא דן כאן . בין באמצע ] בטעם מפסיק גדול בתוך פסוק העשוי לגרור צורות הפסק, כגון דִּבַּרְתִּי ( במ' יד, לה ) , גם בה פתח לעולם . בין 2 —פסוק ] אתנח וסילוק, המחייבים בדרך כלל ניקוד הפסק, עדיין יש בהם פתח, כגון דִּבַּרְתִּי ( יח' לח, יט ) בטעם אתנח דִּבַּרְתִּי ( יח' ה, טו, ועוד ) . 4 בר— דׄ ] ארבע צורות חריגות שבהן הופך פתח לקמץ, וכולן בטעמי הפסק — אתנח או סילוק . פלָלתי ] תיבה יחידאית . קמץ באתנח . הלָכתי ] קמץ וסילוק . יש עוד שתיים במפסיקים אחרים ואין בהן קמץ ( תה' קלא,...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית