קונטרס מו — לשון מרכבה

הפ י ר ו ש 1 מיוחד ] בלשון יחיד . 2 וכל—מרכבתיהם ] דווקא לשון רבים שיש בו מחלוקת ( ראה נוסח א' לשו' 8 — 9 ) דווקא הוא נחסר בשני כתבי יד ( טכ 1 במ 5 ) וכן הוא חסר בנוסח הערבי שבכ"י כ 2 ( אלא אם כן הוא נמצא בהמשכו של אותו כתב יד שאינו לפנינו ) . 10 מַרכבות 1 —מַרכבות 2 ] אף שהביא לדוגמה צורות נסמך בלבד, אין ספק שגם צורות נפרד במשמע, כגון מַרְכָּבוֹת ( יואל ב, ה ; זכ' ו, א ) ואף בנטייה, כמובא בנוסח ב', שו' 2 . 12 מיוחד ] יחיד ואין שני לו . או אפשר : בלשון יחיד, כמו בנוסח ב' ( שו' 1 ) שבו כך משמעו ( גם ראה חילופי הנוסח שם ) . 13 באחת מנוקד ] מנוקד בנקודה אחת, בחיריק . 14 בצפנת מופקד ] החריג שמור בפרשת "צָפְנַת פענח", הוא יוסף ( בר' מא, מה ) , שעליו נאמר הפסוק שלהלן . 9 בלשון ] ל 6 קא וט 3 : ולשון ל 5 10 כמו וט 3 ♦ מַרכבות 1 ] מַרְכְּבוֹת ל 5 ל 6 ל 1 וט 3 ♦ מַרכבות 2 —נדיב ] # וט 3 ♦ מַרכבות 2 ] מַרְכְּבוֹת ל 5 ל 6 ל 1 ♦ עמי נדיב ] ל 1 : עמינדיב ל 5 ל 6 קא 13 באחד וט 3 ♦ מנוקד ] מופקד ל 1 14 בצפנת מופקד ] קא וט 3 : # ל 5 ♦ בְּצָפְנַת ל 6 ל 1 ♦ מופקד ] מנוקד ל 1 15 וירכב—לו ] # ל 6 קא וט 3 ♦...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית