קונטרס מה — לשון חרבות

12 בשלוש—חצובות ] סגול בחי"ת : נֶחֶרְבוּ . 14 ואין—תנואות ] אין סטיות בניקודן . "תנואות" לשון ביטול ושלילה . ויושם לב גם אל גרסת "תנאות", לשון תנאי . — שורה זו כולה חסרה בשלושה כתבי יד ובהם גם ל 1 . 21 למדים ] תן דעתך על הגרסאות שבחילופי הנוסח . 23 מתמידים ] השווה גם גרסאות "מִתְּמִידִים", "מחמידים" . 24 חֳרָבוֹת ] לשון חורבן . ואין מניעה לכלול כאן גם לשון יובש, שממנו צורה אחת במקרא : בָּחֳרָבוֹת ( יש' מח, כא ) . 25 וערים חֳרֵבוֹת ] לרבות צורות שבצירי ברי"ש . 26 קמוצות ] בניקוד החי"ת בחטף קמץ . 27 בלי מחיצות ] בלי סייגים וגדרות . כך גם נוסח ג' . כתבי יד אחדים גורסים "בכל מחיצות", וניתן ליישב זאת בדוחק במשמע 'בכל סביבה ותנאי' מלשון 'עמד במחיצתו' . ובוודאי עדיפה גרסת ל 1 א כבפנים . 12 בשלוש ] בג' א 13 והן פמ 1 ♦ מֻפְלָאוֹת ל 1 ל 6 , מופלאות וט 3 14 ואין—תנואות ] ל 6 ל 5 קא : # ל 1 א פמ 1 ♦ בהן קא וט 3 ♦ תנואות ] תנאות וט 3 15 אלהי ] ה' קא פמ 1 ♦ צבאות ] הצבאות וט 3 , + כגון א 16 הָחֳרֵב נֶחֶרְבוּ ל 1 א ♦ הָחֳרֵב—המלכים ] # ל 6 ל 5 קא וט 3 17 סדר ] סימן א , סימן סדר פמ 1 ♦ חֳרָבוֹת ] ל 6 ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית