קונטרס מא — סימן את

14 גרש בטעמו ] גרש הוא טעם ונקרא כך על שום שגירש מפניו מקף ( או געיה ) ובא במקומו ( וראה גם קונטרס נב, מבוא, סעיף ה 2 ) , וכאן הכוונה "את" המופרד בטעם מן התיבה הסמוכה . וכן קונטרס מב, נוסח ב', שו' 9 , וראה שם נוסח א' בפירוש לשו' 10 . בנוסח ב' של קונטרסנו, שו' 5 , הגרסה היא "ואם יהיה עליו טעם גרש", כלומר אם יהיה באות טעם מפריד, והכוונה לטעם כל שהוא . 17 כי ] אשר . ראה לעיל לשו' 11 . בגרשה ] בטעם, כמו "גרש", ועניינם אחד . ראה לעיל לשו' 14 . 18 חרושה ] חרותה וכתובה . על פי יר' יז, א . — לשון יחידה לצורך החרוז . 19 יבחר לנו ] "יבחר לנו את נחלתנו אֶ֥ ת גְּ א֙ וֹן יַ עֲ קֹ֭ ב אֲשֶׁר-אָ הֵ֣ ב סֶֽ לָה" . כלל הוא בתיבת המשרת השלישי שלפני הסילוק, שאם קדם לטעם שווא רישי יהיה המשרת מהפך, כמו "לְ כֹ֚ ל אֲ שֶׁ֭ ר יִקְרָ אֻ֣ הוּבֶאֱ מֶֽ ת" ( תה' קמה, יח ) , ואם קדמו לטעם שתי הברות ( והשנייה שבהן אינה פתוחה ) יהיה המשרת אזלא, כמו " בֶּֽ אֱ חֹ֙ ז אֹ ת֭ וֹפְלִשְׁ תִּ֣ ים בְּ גַֽ ת" ( תה' נו, א ) . לפי זה מתבקש כאן מהפך — גְּ א֚ וֹן, ואולם האזלא מוכיחה שההברה המוטעמת נחשבה לשלישית, הווי אומר " אֶֽ ת-גְּ ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית