קונטרס מ — צירי וסגול במילים זעירות

צירי וסגול במילים זעירות — מבוא 469 נוסח ב' הביא בכל תיבה את כל שלוש הקטגוריות, כלומר הוסיף ליד תיבות במקף ובסגול גם תיבות במקף ובצירי ( להוציא תיבת "לב", שבה כנראה נשמטו או הוחלפו דוגמאות כאלה ) . מבחינה זו נראה נוסח ב' נוסח שהורחב והושלם . ד . נוסח א' מכיל פתיחה קצרה בחרוזים, והיא איננה בנוסח ב' . ניסוחו של א' קצר וענייני, ופרט לשני הכללים העיקריים ( שו' 11 — 12 , 23 ) וההערה על מעמדו של השווא ( שו' 21 ) כולו רצוף דוגמאות . נוסח ב', שאין בו חריזה, יש בו נוסף על שני הכללים העיקריים ( שו' 3 , 24 ) וההערה על מעמדו של השווא ( שו' 16 ) גם כמה וכמה הערות נוספות בסגנון שקלא וטריא אשר לפרטים בדוגמאות ( שו' 6 — 7 , 16 ) , וגם כלל נוסף בעניין תיבות בצירי ובמקף ( שו' 10 — 12 ) ועוד שורה של ביטויי קישור ( שו' 9 , 13 , 18 , 20 , 28 ) . לא זו בלבד שנוסח ב' רחב יותר, אלא שניכר שהורחב על יסודו של נוסח א' . לא רק השימוש במונחים הזהים לצירי וסגול, אלא עצם הניסוח של הכללים העיקריים כמעט זהה הוא ( אם נוציא מתוכם את השרבובים . ראה להלן ) . כך למשל הַשווה נוסח א', שו' 11 — 12 אל נוסח ב', שו' 3 ; ונוסח א',...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית