קונטרס לח — נסמך בקמץ

9 מעטים ] ואין להם כלל . ומתוך שפתח פירוטם בלשון "כגון" גילה דעתו שאין אלה הכול ויש עוד מלבדם . 10 מנָת ] יש עוד שלושה כמותו : תה' יא, ו ; טז, ה ; דה"ב לא, ד . ומקצָת ] אף זה אינו יחיד ויש עוד שניים כיוצא בו : דנ' א, טו ; נחמ' ז, סט . ואינו מונה כאן את הצורות הארמיות קְצָת ( דנ' ב, מב ) וחברותיה . 11 ומשקָל ] בספרים המשובחים ( כ"י לנינגרד ודומיו, וכן במקראות גדולות, ונציה רפ"ה ) התיבה מנוקדת בפתח כדין נסמך רגיל, לעומתם יש גרסאות נכבדות בקמץ בתיבה זו דווקא, ראה חילופי נוסח גי"ת . ריב"ג ב"ספר הרקמה" מכריע במפורש לטובת הניקוד בקמץ "משקל הכסף והזהב והכלים, ומנת המלך מן רכושו, הם קמוצים ואם הם סמוכים, והשער שלהם פתח" ( רקמה, עמ' קיד, ומעין כך גם עמ' שמ ) , וכמוהו גם רד"ק ( מכלול, קסד ע"א ) , המעמיד תיבה זו בחברת מַתָּן אדם ( ראה להלן ) ובחברת שתי תיבות מִבְטָח ( תה' סה, ו ; מש' כה, יט ) , שאף בהן קמץ בנסמך . גם בדקדוקים מדעיים מובאת הצורה בקמץ ועמה מקצת חברותיה ( למשל באואר וליאנדר, עמ' 547 ) . — וי"ו החיבור חסרה בתיבה זו בכל הספרים כולם, וכנראה נגרר אחר שלוש הדוגמאות שקדמו, שכולן בווי"ו הח...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית