קונטרס לו — אומץ המקרא — התנועות ומעתקיהן

444 קונטרס לו זה לעומת הפרוזה הערבית-היהודית הרהוטה של רס"ג . והרי בירור הסוגיה כפי שהובאה בספרי "אור ראשון", עמ' 121 — 123 . השוואת שני המקורות מלמדת : א . לעומת ארבעת גורמי חילוף התנועות שֶׁמונה רב סעדיה — הריבוי, הסמוך, הזמנים וההפסק — נמנים כאן רק שלושת הראשונים, ואילו ההפסק אינו מוזכר . ב . למרות שהוא מזכיר את הזמנים כאחד מגורמי השינוי, אין קונטרסנו מביא אף דוגמה אחת לשינוי תנועות הנגרם על ידי הזמן . רב סעדיה לעומתו רואה בזמן את אחד מגורמי הירידה מחולם לקמץ ( פֹּעַל > פָּעַלְתִּי ) . ג . גם בתחום גורמי החילוף המשותפים לשני החיבורים, שהם אפוא הריבוי והסמוך, הביא קונטרסנו רק ארבע קטגוריות פשוטות וברורות, ואילו רב סעדיה מביא גם קטגוריות שאינן מובנות ואינן פשוטות כלל ועיקר, והמעיין עשוי לתמוה אף לחלוק על הגישה שהביאתו להכללתן . בעיקר אמורים הדברים בקטגוריות של רס"ג על העלייה מן החיריק אל הצירי ( מִנִּי—מִנֵּי ; דְּרָכִים—דַּרְכֵי ; עַיִן—עֵין ) . וכבר התנגד לו בעניין זה אדניה הלוי בתשובותיו על רס"ג ( חזון, אדניה, סימן 107 , וכן הוא במהדורת שרטר : דונש, רס"ג, עמ' 32 § 107 ) , וראה על כ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית