קונטרס לג — מהלך הגעיה

6 אם—ופתחה ] ובמקומה שווא נע רגיל, שגם הוא הגוי בתנועת פתח כמסורת הטברנית . שווא נע זה הוא השני שבשני שוואים רצופים ( כמודגם ) או שווא יחיד המוכפל בדגש ( שלא הודגם, והוא כגון וַֽ יְדַבְּר֞ וּ — במ' לו, א ) . ברוב—אחרות ] ברוב, אך לא בכולן, דהיינו פעמים מעטות אתה מוצא געיה בתיבה שלא נתמלאו בה תנאים אלה, כלומר במשרת ( וַֽ יְשַׁלְּח֥ וּ — בר' יב, כ ; מִֽ תְנַבְּאִ֥ ים — יר' יד, יד ) , או שאין געיה אף על פי שנתמלאו התנאים, כלומר במפסיק ( וַיִּשְׁלְח֡ וּ — שמ"א ה, ח ; יִ֝ תְלַכְּד֗ וּ — איוב מא, ט ) . כמות ] אותן רוב תיבות הריהן כמות אלה הנפרטות להלן . למעשה הביא ארבע דוגמאות — שתיים במפסיק ובגעיה ושתיים במשרת ובלא געיה ( שו' 7 — 8 ) , ואחריהן ( שו' 9 ) חזר להביא דוגמאות מהמין הראשון בחטף פתח, תחילה בגעיה ואחר כך בלעדיה . 7 וַישלחו-ש֣ ם ] אין בכך רבותה, שהרי בתיבת משרת בדרך כלל אין געיה, אבל כאן סיבה נוספת, שכן תיבות מוקפות לעולם אינן נוטלות געיה כזאת, גם כשהן מוקפות אל תיבת מפסיק ( ראה דקה"ט, עמ' 238 ) . 12 הַֽ כנעני֙ ] דוגמה זו מחייבת להרחיב את הגדרת התחולה של הכלל ( לעיל שו' 2 — 3 ) : הג...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית