קונטרס לב — דגש ורפה באות אחת

418 קונטרס לב 5 כ"י ששון 1053 4 כ"י שלמה בן בויאעא של התורה ( ל 4 ) ,הקדומים : כ"י לונדון 4445 . Or של התורה, 6 על תיבה זו ניתן אפוא לומר שהיא אמנם מנוקדת כך "למקצת האומנים הראשונים", אך של המקרא . לא מצאנו שבן אשר "רץ אחריהם" . ד . להבנת הניקוד וַעְיָּרִם בשווא נח בעי"ן הריהו על דרך ניקודים מצויים כיוצא בו וַעְצֹר ( איוב ד, ב ) , וַאעְשִׁר ( זכ' יא, ה ) , אלא שבא המנקד להבליט את השווא הנח בעי"ן והטיל מעין דגש מפריד באות שלאחריה להורות שהיא פותחת הברה . אף כיוצא בכך מצאנו בתיבת לַעְשֵׂר ( דב' כו, יב ) , שעליה 7 ובמחזורא רבא, בטבריה קורים לַעְשֵּׂר בדגש" . אפשר יש אומר גינצבורג "כן נמסר עליה במסרה מט 8 אלא שבשיטה הטברנית הרגילה דגש זה עשוי להיות לא מובן שהרי כאן שיור משיטת ניקוד שונה . אינו יכול להתממש, ועל כן היה מי שהוסיף ביו"ד את סימן הרפיון לביטול הדגש, וללמדך להתעלם ממנו . 9 בהרכבת גרסאות : וַעְיָּרִםאף שהסבר זה מניח את הדעת, אין להתעלם מן האפשרות שמדובר גם כאן בדגש אחרי הברה סגורה, כאמור, עם וַעֲיָרִם בלא דגש אחרי הברה פתוחה ולכך סומן הרפיון ביו"ד . גרסה זו נפוצה אף היא, ובכ"י ל 8...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית