קונטרס לא — סימן למה

4 לָמָ֭ ה [ . . . ] ולָמָ֞ ה ] שתי דוגמאות אלה בטעמים מפסיקים ( טפחא, גרשיים ) . 6 חוץ מחמשה ] הסבר פונטי מניח את הדעת לסיבתם של חריגים אלה לא נמצא, אף שהוצעו הצעות שונות לכך . ראה מירסקי, למה, וחלק עליו מלמט, למה . את החריגים שבכללנו יש לתלות במסורת הקריאה, שלא תמיד אפשר למצוא לה הסבר פונטי . לעין—ואלף ] למעשה חמשת החריגים סמוכים רק לאל"ף ולה"א, ולא לעי"ן, אלא שנקט לשון הכלל : כל השלושה ( אה"ע ) עושים קטגוריה ( "למה ולמה דסמיך לעין והי ואלף" ) , ולכן שנה את החריגים בלשון הכלל . להלן בנוסח ב' ( שו' 6 ) הושמטה עי"ן כדי להתאים לחריגים . 12 לָמָּה דגש ] אף שעד כאן לא דובר כלל על ההטעמה, ברור הוא שדיגוש המ"ם גורר אחריו הטעמת מלעיל, ומצרף אותה אל קבוצת תיבות מלעיל שהטעמתן סגורה בדגש : שָׁמָּה, יָמָּה, הֵמָּה, הֵנָּה, אֵלֶּה, חָדֵלּוּועוד, שבכולן דגש בעיצורי למ"נ . יש הסבורים שדגש זה ( שיש מי שבחרו לכנותו "לתפארת הקריאה" ) כל עצמו לא בא אלא לסמן הטעמת מלעיל . 13 משלושה רפין ] שהתיבה הסמוכה להם ( בטעם מחבר ) אין בראשה עיצור מן הגרוניים, ולכן ראויים היו להינקד בדגש במ"ם אך הם רפים . ושלושתם לש...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית