קונטרס ל — סיומי ־ֶינָה

סיומיֶ-ינָה 405 נוסח ב' מוסיף כאן עוד חריג שלישי : וַתִּקְרֶאנָה — צורת נסתרות מובהקת תקינה לחלוטין, שאין עליה כל קושי, ורפיון הנו"ן כדין לכוליה עלמא . * המתווה הזה שלהלן הוא שחזור עיקרו של הכלל . גלגולים רבים עברו עליו עד שהגיע לשני הנוסחים שלפנינו, המעוּוָתים שניהם עד לבלי הכר . מה קרה להם אפוא ? לבד משינויי נוסח קלים, שאין להם השפעה על הכלל, חלו בהם שינויים מהותיים גדולים המשנים את הכלל ומקשים על הבנתו . ואלו הם : א . הניסוח הסותר המצוי פעמיים בשני הנוסחים — "חוץ מן אלו הנזכרים וכדומה להם" ( שו' 6 ) או מקבילו "חוץ מן אלו וכיוצא בהן" ( שו' 14 ) — אומר דבר והיפוכו . מחד "חוץ מן אלו הנזכרים" הריהו פתיחה למספר מוגבל ומדויק של חריגים השוברים את הכלל, מאידך "וכדומה להם" או "וכיוצא בהן" הריהו פותח גדרה של הגבלה זו ופותח פתח למספר בלתי מוגבל של תיבות ממין זה . סתירות אלה המשותפות לשני הנוסחים מקורן כנראה בהיתר שראו לעצמם מעתיקים להוסיף דוגמאות חריגות לכאורה כהנה וכהנה . ב . שרבוב דוגמאות שלא במקומן בשני הנוסחים : וַיִּרְדֶּנָּה, אֶרְעֶנָּה ( שו' 8 ) , יְסִירֶנָּה ( שו' 9 ) — שלושתן ממין הדו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית