קונטרס כט — אוי"ה ובגדכפ"ת

65 וטעמים הקדומים ] מונח קדום לציון טעמי מלעיל ( ראה דותן, דחיק, עמ' 104 ) . והכוונה היא — כאשר התיבה הראשונה יש בה טעם מלעיל, גם אז עשוי לבוא דגש בבגדכפ"ת שבראש התיבה השנייה . ולפי שאין כאן התניה מצמצמת יותר, יש לשאוב את התנאים מתוך הדוגמאות, ממש כשם שנהגנו לעיל בצובר הדוגמאות הראשון שבפרק ( שו' 37 — 43 ) . בשני כתבי יד הגרסה היא "הקודמים" ( במקום "הקדומים" . ראה בחילופי הנוסח ) . — ואין דוגמאות בסגול — לא כאן, לא בנוסח ב' ולא בנוסח ג' ( אך ראה נוסח בד"י, שו' 118 — 120 י', 109 — 117 ש' ; ולהלן עמ' 401 , נוסח ההשלמות במ 9 ד 2 , שו' 1 , 11 ) . 65 — 67 ועבדי—בּה ] הצד השווה שבדוגמאות הוא התנאי שתסתיים התיבה הראשונה בתנועת הקמץ, בין שיש אחריו ה"א נחה כאם קריאה, ובין שאין אחריו כל אם קריאה ( שלוש מתוך ארבע הדוגמאות ) . קטגוריה זו חופפת חלקית את מה שמכונה במספר מקורות קדומים ( כגון "ספר הדאיה אלקאר" ותולדותיו . ראה אלדר, קריאה, עמ' 115 ) בשם "דחיק", ובמקורות אחרים ( כגון בקונטרס זה, נוסח ב', נוסח ההשלמות במ 9 ד 2 , ועוד ) בשם "אתי מרחיק", ושוב באחרים ( כגון הנוסח הערבי של ע 2 ) אין לה כינו...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית